Ett hembygdsmuseum läggs i malpåse

Det är med sorg och stor frustration vi tvingas konstatera att möjligheterna till ett ordentligt hembygdsmuseum tycks vara mycket små, skriver styrelsen för Nordhallands Hembygdsförening.

Nordhallands Hembygdsförening bildades redan 1917 och fyller i år 104 år. Det är den äldsta hembygdsföreningen i Halland och en av de äldsta i hela landet.

Tillgången, eller rättare sagt saknaden, på lokaler har gått som en följetong i föreningens historia och har varit mycket otillfredsställande, fram till att man kunde ta nuvarande lokaler i bruk 1988.

Man kunde då bygga upp en ordentlig verksamhet med utställningar, både fasta och tillfälliga i den stora utställningshallen. Man har även kunnat erbjuda hembygdsforskare möjlighet att ta del av vårt lokalhistoriska material.

De fasta utställningarna i bottenvåningen har tillkommit genom ett träget och ihärdigt arbete helt ideellt av föreningens medlemmar. Där visas autentiska miljöer från både staden och landsbygden.

Utställningen i skyltfönstren ändras efter årstid eller högtider. Där finns alltid något nytt att se.

I utställningshallen har man varje år haft åtminstone fyra större utställningar med text och föremål. Några teman från senare år kan nämnas: Vinter ute och inne. Sommar-ledig tid. Kameror och foton från förr och nu. Hemmet under 100 år. Färgstarka personer i våra bygder. Skola för folket. Handel i innerstaden. Tre kvinnor-tre sekel, m.m, m.m.

Antalet besökare har varit ungefär 8 000 personer varje år. Härav runt 700 skolelever, som fått pröva på att få undervisning i de gamla skolbänkarna och se på utställningarna. Under årens lopp har det blivit en ansenlig mängd personer och skolelever som besökt vårt hembygdsmuseum. Detta bland annat tack vare att lokalerna ligger centralt och är lätta att komma till.

Nuvarande lokaler inklusive förråd är på cirka 900 kvadratmeter. Vid en genomgång med kommunens representanter har lokalbehovet bantats till 400,2 plus ett externt förråd. Detta förutsätter att föremålssamlingen minskas. Detta arbete påbörjas inom kort.

Erbjudande från kommunen finns på en central lokal med privat ägare, som är 150 kvadratmeter plus förråd på annat ställe.

Det är med sorg och stor frustration Nordhallands Hembygdsförening tvingas konstatera att möjligheterna till ett ordentligt hembygdsmuseum tycks vara mycket små. Kungsbacka kommun, Hallands näst största, blir därmed utan möjlighet att visa vårt nordhalländska kulturarv, inte bara för äldre besökande, utan även för våra skolungdomar.

Nordhallands Hembygdsförening

Styrelsen