Fastighetsskatten är orättvis

Kungsbackas bostadsmarknaden präglas redan av för lite marknad och istället av långa köer till hyresrätter, höga krav för att få köpa en bostad och krångliga regler för att få bygga, skriver riksdagsledamoten Lars Püss (M).

En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för den första lägenheten, husköpet eller flytten till mindre boende.

Kungsbackas bostadsmarknaden präglas redan av för lite marknad och istället av långa köer till hyresrätter, höga krav för att få köpa en bostad och krångliga regler för att få bygga.

Idag fungerar bostadsmarknaden redan dåligt och ett återinförande av fastighetsskatten skulle göra en redan allt för reglerad marknad värre.

Socialdemokraterna tar nu strid för ett återinförande av fastighetsskatten. Det är en orättvis skatt som har provats förut och drev då människor ur sina hem. Moderaterna säger nej till fastighetsskatt.

Lars Püss (M)

Riksdagsledamot Halland