Ge möjligheter till läkare i vård och omsorg i kommunen

Jag har länge förordat att läkare skall prioriteras i vård och omsorg men fortfarande är det så att det är regionerna som har ansvaret. Detta tycker jag skall ändras, skriver Maj-Britt Rane Andersson (S).

Sverige får allt fler äldre som lever ett gott liv och lever betydligt längre i sin hemmiljö. Vi har ju konstaterat att all hjälp behövs av sjuksköterskor och undersköterskor i äldrevården. Det är också tydligt att region och kommun måste ha ett helt annat samarbete för framtiden.

Det som saknas i denna vårdkedja är insatser av läkare. De äldre får sällan träffa läkare och kanske inte förrän det är försent, alltså blir det förebyggande arbetet försummat och kan inte bromsa den negativa utvecklingen

Jag har länge förordat att läkare skall prioriteras i vård och omsorg men fortfarande är det så att det är regionerna som har ansvaret. Detta tycker jag skall ändras. Jag är säker på att vår regering tänker ändra på detta och att Kungsbacka kommun kan anställa MAL (medicinskt ansvarig läkare).

Maj-Britt Rane Andersson(S)

2:e vice ordförande Nämnden för vård och omsorg

Ledamot i kommunfullmäktige Kungsbacka