Gör inte Kungsbacka till en delad stad

Bevara oss från beslutsfattare som gripits av hybris i tron att Kungsbacka centrum kan belastas med hur mycket trafik som helst, skriver signaturen Pendlare.

Det är viktigt med utveckling men inte på bekostnad av att fler tåg och tyngre godståg ska dundra genom Kungsbacka centrum och göra Kungsbacka till en delad stad. Vilka negativa följder det kan få är enkelt att se genom att studera Kållered. Ett exempel på hur ett samhälle splittras med negativa följder. Här måste gälla varsamhet med såväl boendemiljö som viljan att besöka och vistas i ett centrum med småstadskaraktär. Bevara oss från beslutsfattare som gripits av hybris i tron att Kungsbacka centrum kan belastas med hur mycket trafik som helst. Håll Kungsbacka stad hel och bevara småstadsidyllen.

Pendlare