Kungsbacka kommun saknar handlingsplan för att förebygga självmord

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som skapar livslånga lidanden. För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser, skriver Sara Schörling, volontär Suicide Zero.

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. Vi ser att antalet självmordslarm har ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer. Trots detta saknas en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i Kungsbackas kommun.

Socialstyrelsen har nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Undersökningen visar att 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten. En av slutsatserna är att människor som har kontakt med socialtjänsten har en kraftigt ökad risk för självmord jämfört med befolkningen i sin helhet och att kommunen behöver satsa på att rädda liv genom ett effektivt självmordsförebyggande och livsbefrämjande arbete.

Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras.

Kommunerna har dessutom unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att förebygga självmord handlar till exempel om att arbeta med psykisk hälsa i skolan, insatser för att bryta social isolering bland äldre eller att säkra farliga platser och miljöer där vi vet att människor dör i självmord.

Forskningen visar att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras.

Jag uppmanar tillsammans med Suicide Zero Kungsbacka kommun att skyndsamt påbörja följande arbete:

  • Politiskt ansvariga fattar beslut om att kommunen tar fram en kommunövergripande handlingsplan för det förebyggande arbetet.
  • Den politiska ledningen behöver se till att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras. Aktiviteterna ska vara en del av kommunens löpande arbete. Inga fler projekt tack.
  • Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.
  • Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter.

Självmorden utgör ett folkhälsoproblem som skapar livslånga lidanden. För att vi ska lyckas att minska självmorden i Sverige krävs stora insatser. Ingen kan göra allt men alla kan göra sitt. Därför uppmanar jag Kungsbacka kommun snarast ta fram en handlingsplan, ett viktigt steg i arbetet för ett samhälle utan självmord.

Sara Schörling

Volontär Suicide Zero

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Jourhavande medmänniska. Telefon: 08-702 16 80, chatt: jourhavande-medmanniska.se

Jourhavande kompis. Chatt: jourhavandekompis.se. (För barn och unga upp till 25 år)

Mind självmordslinjen. Telefon: 901 01, chatt: mind.se – även för närstående

Jourhavande präst. Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst