Avstånd, markeringar och handsprit – så kollas trängseln på krogarna

Efter ett år med coronapandemin har trängselkollarna på restauranger och caféer nästan blivit rutin. Kungsbacka-Posten slog följe med två inspektörer under ett varv i innerstadens krogvärld.

Under veckan som gick satsade kommunen på extra kontroller av trängselläget ute på krogar och serveringar. Ett år in i pandemin har kontakterna varit många med restaurangerna. För att överhuvudtaget ha öppet har de flesta både möblerat om, satt upp markeringar och placerat ut handsprit. Allt för att hålla sig inom pandemi- och smittskyddsreglerna som mejslats ut under det senaste året.

Kommunens kollar handlar om att se till att reglerna efterlevs och att det inte uppstått nya problem med tiden.

Kyan Sharif och Camilla Hansson Ahlbom är två av miljöförvaltningens inspektörer som under veckan varit på plats ute i restaurangvärlden. Kungsbacka-Posten följde med under ett par av deras besök i innerstaden.

På varje ställe bockas en checklista med punkter av. Det handlar om avstånd mellan borden, risk för kö och trängsel, att det finns avståndsmarkeringar och att handsprit finns lätt tillgänglig på strategiska ställen.

– Det handlar om att ha en dialog med krögarna, om vi ser något som inte följer restriktionerna så försöker vi hitta bättre lösningar på ett enkelt sätt, säger Kyan Sharif.

På Deli Essence Café på Kyrkogatan har bord och stolar placerats om för att öka avstånden mellan sittande.

– Nuförtiden har vi mest kunder som tar med sig takeaway, men vi har möblerat för att undvika att gästerna möts på väg in och ut, förklarar ägaren Anette Andersson.

Det blir en kort diskussion om bästa sättet att placera om två bord, innan inspektörerna tackar för sig.

– Det känns ändå jättebra att de kommer hit och tittar till oss, vi måste jobba tillsammans, och vi vill ju göra rätt, säger Anette efter besöket.

På restaurang Cosa Table berättar krögaren Johan Bergman att pandemin och coronareglerna nästan blivit vardag. Handspriten är aldrig långt borta och rutinerna kring köande och sittande gäster sitter.

– Just nu har vi aldrig det problemet att det uppstår köer. För sju-åtta månader sedan fick vi säga till gästerna att hålla avstånd och inte trängas. Nu är det så att gästerna påminner varandra om avstånd och att inte trängas, alla har vant sig vid att vi lever i en pandemi, säger han.

Kyan och Camilla går igenom checklistan tillsammans med Johan och bockar klartecken på alla punkter.

Men Cosa-krögaren medger att pandemin påverkat både omsättning och antal besökare.

– Vi har ungefär 60 procent färre gäster nu än innan allt detta började. Det är klart man blir påverkad. Detta är mitt levebröd, jag kan känna att jag är trött på hanteringen av alla regler runt detta med pandemin, men vi måste göra det bästa av situationen, säger Johan Bergman.

På pizzerian Cyrano följer också en kort diskussion om placering av ett par bord, som åtgärdas mer eller mindre på plats. Innan inspektörerna lämnar sätter krögaren också upp skylten med uppmaningen ”minst 1,5 meters avstånd” på en mer synlig plats vid kassan.

– För det mesta är det så här det går till. Vi försöker så långt det är möjligt ha en dialog med krögarna, och det är aldrig några problem att diskutera sig fram till en bra lösning, säger Kyan Sharif innan vi skiljs för dagen.

På miljöinspektörernas lista fanns i onsdags ett stort antal innerstadskrogar och serveringar. Det ska sägas att alla de krögare Kungsbacka-Posten talat med, eller fotograferat, samtyckt till att vi var med under inspektionerna. Det fanns också krögare som tackade nej till medverkan.

Mats H Ljungqvist

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se