Kommunal chef utredde bidrag till egna föreningen – experten: ”Olämpligt”

Vissa föreningar får stora bidrag, vissa mindre. Allt går via kultur och fritid och förvaltningschefen Ulrika Granfors. Nyligen beslutades att IF Rigor får pengar till upprustning av sina spår. Där Ulrika Granfors är aktiv medlem.

– Det är olämpligt, säger Jan Turvall, professor emeritus i statsvetenskap.

– Mitt namn borde inte ha funnits med, säger Ulrika Granfors själv.

Kungsbacka-Posten skrev nyligen om Åsa IF som får bidrag för sista gången för upprustningen av sin klubbstuga. Hädanefter måste föreningen samlokaliseras med andra kommunägda lokaler.

Annebergs IF har ansökt om pengar till ett så kallat bollnät. Det ska se till så att inte grannfastigheterna peppras med läderkulor.

– Vi har fått en del av det vi begärt, men inte allt, säger Peter Bark, ordförande i Annebergs IF.

Han vill se tydligare regler kring bidragen som ges och menar att dagens system är orättvist.

– Kommunen har ju pungat ut med mycket pengar på Lerkil och Onsala, som fått egna klubbhus. Sen subventionerar kommunen föreningar som använder kommunala anläggningar. Jag vill se att det blir rättvist, säger Peter Bark.

Han poängterar dock att han är nöjd med de bidrag som kommunen delat ut.

Kungsbacka-Posten har talat med flera föreningsledare som anser det är märkligt att Ulrika Granfors kan vara med och bereda beslut när hon själv är aktiv i en förening som får bidrag. Ledarna vill dock inte ställa upp med namn på grund av risk för repressalier.

IF Rigor är en av många föreningar som sökt bidrag av kommunen. De ville ha 45 000 respektive 51 000 kronor för upprustning av två olika motionsspår och samt 10 000 för att fixa i ordning en toalett.

Föreningen fick 60 000 kronor beviljat. Bakom beredningen beslutet stod förvaltningschefen Ulrika Granfors. Hon har tidigare varit kontaktperson i ungdomskommittén i IF Rigors orienteringssektion. Nu är hon aktiv medlem i föreningen. Granfors var den som beredde ärendet. Det slutliga beslutet fattades av nämnden.

Ulrika Granfors berättar att förvaltningen håller på att sätta upp ett nytt regelverk för bidragen.

– Det är ett uppdrag vi fått för tre år sedan, så det är lite pinsamt att vi inte hunnit längre. Men det nya bidrags- och taxesystemet ska bli enklare rent administrativt för föreningarna och mer förutsägbart så att föreningarna kan planera med framförhållning. Det var däremot svårare än vi trodde och vi har tagit extern hjälp, säger Ulrika Granfors.

Vad har varit svårt?

– Det är många olika parametrar att ta hänsyn till. Vi har inte mer pengar att fördela, de ska bara fördelas om fast på ett mer förutsägbart och transparent sätt. Som förening ska man kunna förstå hur mycket bidrag man kan få genom att läsa regelsystemet. Samtidigt kan det inte bli alltför stora förändringar rent ekonomiskt för föreningarna heller.

Det finns kritik mot att du själv är med i ärenden som omfattar IF Rigor som du är medlem i. Hur ser du på det?

– Jag är absolut inte med och fattar beslut, det går via nämnden och är politiska beslut. Jag är däremot med och bereder ärenden. Det gäller alla ärenden som går till nämnden.

Du har berett ett ärende som handlar om Rigor ska ha rätt till bidrag?

– Jag är med och skriver under alla ärenden, men har inte fattat något beslut. Jag tycker inte det har varit ett problem att jag varit med och berett ett ärende gällande Rigor. Det beror på att vi i beredningen endast har redovisat att Rigor kommit in med en ansökan. Sedan har nämnden fattat beslutet, säger Ulrika Granfors.

Men i det här fallet har Granfors, enligt tjänsteskrivelsen, skrivit ett förslag till beslut där IF Rigor beviljas 10 000 kronor till upprustning av toalett och 50 000 kronor för upprustning av spår och leder.

När Ulrika Granfors fått se tjänsteskrivelsen skriver hon i ett mejl:

”Här hade förutom den här samlingstabellen varje enskild förening även fått en egen tjänsteskrivelse. Där borde inte mitt namn ha funnits med. Jag ska se till att det inte finns med någon fler gång. I praktiken har jag inte varit med och berett ärendet och jag har inte fattat beslutet. Men det spelar ju ingen roll. Mitt namn ska inte finnas där ändå och det bör du givetvis uppmärksamma i tidningen att det gjorde.”

Kan du förstå att andra tycker det ser märkligt ut?

– Det kan jag inte tycka. Det är en bruttolista vi arbetar med där Rigor är en av klubbarna. Sedan handlade detta om mountainbike-sektionen. Där är jag inte med.

Men du är ju med i klubben?

– Ja, jag är medlem i orienteringssektionen, säger Ulrika Granfors.

Jan Turvall, professor emeritus i statsvetenskap, anser att Ulrika Granfors agerande är olämpligt. Pressbild

Jan Turvall är professor emeritus inom statsvetenskap på Göteborgs universitet. Han slår fast att det inte är olagligt.

– Formellt sett är det inte jäv. Om hon hade suttit med i styrelsen, då hade hon varit partisk om hon varit med och beslutat om vart pengarna ska gå, men inte som vanlig medlem, säger Jan Turvall.

Han lägger till:

– Däremot är det olämpligt. Hon ska inte vara med och bereda ett sådant här ärende. Juridiskt är det inte jäv, men det är dumt att sätta sig i en sådan här situation, säger Jan Turvall.

Tobias Sandblom

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Läs mer: Villkoret för att få bidrag – flytta in i tomma kommunlokaler