Kommunens krav på Trafikverket: Prata med oss om fyrspåren

Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) höjer tonläget mot myndigheten.