Krav för socialbidrag – sanera klotter och jobba i parker

Socialbidragstagare ska sanera klotter och arbeta med parkskötsel för att kvittera ut pengar och regelbundna hembesök ska kontrollera hur familjerna sköter sig. Det är några av kraven när alliansen nu vill införa hårdare krav för bidragstagare.

Beslutet togs igår i av allianspartierna i nämnden för gymnasium och arbetsmarknad, och kan bli en stram skärpning av villkoren för att få försörjningsstöd. Krav på motprestationer införs – till exempel jobb med att sanera klotter eller parkskötsel, eller ”utbildning i det svenska samhällssystemet”. Familjer som har barn ska dessutom ta emot regelbundna hembesök, kontroller av att barnen mår bra och bidragen används rätt. Dessutom vill politikerna utreda om försörjningsstöd i framtiden bara ska utbetalas till kvinnan i familjerna. Detta eftersom många kvinnor i utlandsfödda familjer har svårt att komma in i samhället.

Förslagen är mycket långtgående, men initiativtagaren Emanuel Forsell, moderat gruppledare i fullmäktige, menar att de är både rimliga och moraliskt riktiga. Han menar att de inte ska läsas som riktade bara till familjer med utländskt ursprung.

– Antalet arbetslösa ökar och mest ökar andelen arbetslösa utlandsfödda, men de här förslagen ska gälla alla. I en perfekt värld hade de här kraven inte behövts, men vi lever tyvärr inte i den. En effektiv och lönsam arbetsmarknadsprocess är alltid det bästa för alla, säger han i en kommentar till Kungsbacka-Posten.

Förslaget ska nu utredas av tjänstemännen, innan ett definitivt politiskt beslut kan klubba in de nya reglerna.

– Vi har sagt att utredningen inte får ta mer än sex månader. Vi hoppas kunna ta ett skarpt beslut om detta senast till hösten, säger Emanuel Forsell.

Han tror att förslaget kan få stöd också från oppositionspartierna, när utredningen läggs fram i höst.

– Jag hoppas på en enig nämnd som lägger det politiska spelet åt sidan en stund och ställer sig bakom detta. Vi vet att det finns liknande förslag i andra kommuner, så detta är i alla fall juridiskt prövat, säger Forsell.

Mats H Ljungqvist

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se