Monika Hamrin prisas för engagemang och idéer

”Badhusparken har potential att bli lik Socitetsparken i Varberg. Majblommans park, drömmer jag om.”