Svinholmen döljer 40-årigt sopberg – nu ska miljöriskerna undersökas

Kommunen röjer Svinholmen – ska mäta miljörisker i deponiresterna.